Lesreglement

Als je inschrijft voor lessen, ga je akkoord met het onderstaande lesreglement en privacyvoorwaarden.

Lesreglement

 1. Het volgen van padeltraining gebeurt op eigen risico. Vibora Padelschool is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade veroorzaakt tijdens de padelles, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursist.
 2. Een lesuur duurt 60 minuten.
 3. De lessen van een lessenreeks worden wekelijks op een vast tijdstip gegeven.
 4. Er wordt in principe geen padeltraining gegeven op officiële feestdagen. In overleg met de trainer kan er eventueel voor worden gekozen deze trainingen wél door te laten gaan. Tijdens de schoolvakanties is er ruimte om trainingen in te halen i.v.m. regen of verhindering trainer.
 5. De cursist meldt zich aan voor het aantal weken dat bij de lessenreeks staat aangegeven en is verplicht het totale lesgeld te voldoen.
 6. Als de lessenreeks door de leerling voortijdig moet worden afgebroken, vindt er geen restitutie plaats. Er mag in overleg met de trainer een vervanger van gelijke sterkte worden geregeld voor de resterende weken.
 7. Als de trainer door ziekte of verhindering geen training kan geven, zal hij/zij proberen te zorgen voor een vervangende trainer. Als dat niet lukt wordt de training zo spoedig mogelijk ingehaald, zie punt 4.
 8. Er wordt geen lesgeld terugbetaald bij ziekte, blessure of verhindering van een cursist. In overleg met de trainer én bij vergelijkbaar niveau mag er voor een vervanger worden gezorgd.
 9. Eenmaal aangevangen padeltrainingen worden in principe niet ingehaald, tenzij anders bepaald door de trainer.
 10. Bij slecht weer bepaalt de desbetreffende trainer of de padeltraining door kan gaan of dat deze wordt afgelast.
 11. Bij afgelasting door regen wordt de eerste regentraining later ingehaald, de tweede regentraining is voor rekening van de cursist, de derde regentraining wordt weer ingehaald, de vierde is voor rekening van de cursist.
 12. Vibora Padelschool zal met het indelen van de trainingsgroepen haar uiterste best doen aan de wensen van de cursisten te voldoen. Toch kan niet elke wens gegarandeerd worden i.v.m. beschikbaarheid, niveau, baanbezetting en inschrijvingen. Mocht de trainer het nodig achten kan hij/zij tussentijdse wijzigingen in de trainingsgroepen aanbrengen.
 13. De cursist wordt uiterlijk een week voor de start van de eerste training op de hoogte gebracht van zijn/haar plaatsing. Nadat de indeling is verzonden is kan de leerling in uitzonderlijke gevallen nog maximaal drie dagen beargumenteerd vragen om een aanpassing. Hierna is de indeling definitief en is de deelnemer verplicht het lesgeld te voldoen.
 14. De factuur van het lesgeld dient binnen 2 weken na datering te worden voldaan.

Privacyvoorwaarden

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens gelden de volgende privacyvoorwaarden.